XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 10 listopada

List Jana II Dobrego do papieża Klemensa

10 listopada 1524 roku książę opolski Jan II Dobry wystosował list do papieża Klemensa VII. Mandziuk Józef, "Luteranizm na Śląsku do połowy XVI wieku", Wrocławski Przegląd Teologiczny, 25 (2017) nr 2, str. 159 Były to czasy szerzenia się myśli reformacyjnej Lutra, która zaczęła docierać również do posiadłości księcia. Jan II pisał: "Zechciejcie nam pomóc gdy ze wszystkich stron księstwo nasze, którego siedem części od naszych przodków prawem dziedziczenia posiadamy, przez ludzi sekty luterańskiej zewsząd jest otoczone. Ci ludzie tumulty wszędzie wywołują, przenikają do wszystkich miejscowości wzdłuż i wszerz, depcząc nogami wszystko, co święte ...". Skarżył się również na mierny poziom duchowieństwa katolickiego: "W tym Kościele opolskim ... nie znajdziesz żadnego z wybitniejszych prałatów w ich siedzibach, bo oni żadnego innego nie znają zajęcia, jak to tylko, w jaki sposób wydobyć największą ilość pieniędzy z beneficjów. Pieniądze albo bezwstydnie trwonią, albo w grzesznym skąpstwie ponoć w ziemi zakopują ...". Książę, ostatni z opolskich Piastów zmarł w 1532 roku Wikipedia Jan II Dobry (książę opolski) , jego ziemie objął margrabia Jerzy Hohenzollern, wielki zwolennik luteranizmu.