XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 9 listopada

Zmarł Stanisław Barzi, wojewoda krakowski i marszałek nadworny

9 listopada 1571 roku w Krakowie zmarł Stanisław Barzi, dworzanin Zygmunta Augusta, marszałek nadworny a od 1571 roku wojewoda krakowski. Wikipedia Stanisław Barzi Urodził się w 1529 roku, mając 22 lata został dworzaninem a kilka lat później sekretarzem królewskim. Jego protektorem był kardynał Stanisław Hozjusz, Barzi bowiem był gorliwym katolikiem. Dzięki poparciu kardynała został wojewodą krakowskim, liczono że przyczyni się do zwalczania reformacji szerzącej się w Małopolsce. Nowy wojewoda faktycznie zaczął działania w tym kierunku, wezwał magistrat Krakowa do obrony wiary katolickiej, mianował też dwóch nowych rajców katolików. Bodniak Stanisław, "Barzi (Barzy) Stanisław", Polski Słownik Biograficzny, t. 1, Kraków 1935, str. 345, str. 345 Dalszym krokom przeszkodziła rychła śmierć Stanisława, w wieku 42 lat.

Miejsce wydarzenia: Kraków Położenie geograficzne na mapie