XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 15 listopada

Wojska krzyżackie zdobyły Dobre Miasto

15 listopada 1520 roku wieczorem wojska krzyżackie zdobyły Dobre Miasto, zaciekle bronione przez polską załogę. Biskup Marian, "Wojny Polski z zakonem krzyżackim (1308-1521)", 2017 Wikipedia Wojna polsko-krzyżacka (1519–1521) Wysłane 14 listopada przez wielkiego mistrza trzy chorągwie piesze, grupa konnych i artyleria poniosły poważne straty, jednak udało im się dostać do miasta dzięki wodociągom dostarczającym wodę spoza murów miejskich. Doszło do rzezi polskiej zaciężnej załogi i okolicznych chłopów, którzy schronili się w mieście, większość z przebywających w miejscowej kolegiacie kanoników warmińskich zdołała ujść do Olsztyna. W trakcie walk został ciężko ranny i zmarł dowódca krzyżacki rotmistrz Zygmunt von Sichau.

Miejsce wydarzenia: Dobre Miasto Położenie geograficzne na mapie