XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 16 listopada

Przywilej Zygmunta Starego dla hetmana Mikołaja Kamienieckiego

16 listopada 1509 roku Zygmunt Stary w uznaniu zasług podarował Mikołajowi Kamienieckiemu czynsze i dochody z zamku sanockiego (za jeden rok). Niemczyk Katarzyna, "Kamienieccy herbu Pilawa. Z dziejów kariery i awansu szlachty polskiej do 1535/1536 roku", Katowice, 2016, str. 254 Mikołaj Kamieniecki, wówczas hetman wielki koronny Wikipedia Mikołaj Kamieniecki , był też starostą sanockim w latach 1493-1515. Hetman odznaczył się w walkach z Mołdawią, w 1506 pokonał oddziały mołdawskie pod Czerniowcami, a w 1509 roku wracając z wyprawy w trakcie której spustoszył ziemie mołdawskie stoczył z wojskami hospodara 4 października 1509 roku zwycięską bitwę pod Chocimiem.