XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 24 listopada

Zmarł Wojciech Kryski, dworzanin, sekretarz królewski i dyplomata

24 listopada 1562 roku zmarł Wojciech Kryski, dworzanin i sekretarz króla Zygmunta Augusta. Wikipedia Wojciech Kryski (ok. 1530–1562) Był starostą dobrzyńskim i mławskim, w służbie dyplomatycznej posłował do papieża Juliusza III, królowej Anglii Marii I Tudor oraz na dwór Filipa II króla Hiszpanii, Niderlandów i Neapolu, gdzie zajmował się sprawą spadku po królowej Bonie. Kryski był jednym z bohaterów Dworzanina Polskiego Łukasza Górnickiego, był tez zaprzyjaźniony z Janem Kochanowskim, który po przedwczesnej śmierci Kryskiego w wieku 32 lat poświęcił mu dwa epitafia.