XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 23 listopada

Łukasz Górnicki został bibliotekarzem Zygmunta Augusta

23 listopada 1559 roku Łukasz Górnicki, poeta i pisarz, został bibliotekarzem Zygmunta Augusta i sprawował tą funkcję praktycznie do końca panowania ostatniego przedstawiciela dynastii Jagiellońskiej na polskim tronie (1572). Wikipedia Łukasz Górnicki Górnicki wywodził się ze stanu mieszczańskiego, w 1561 roku został nobilitowany. Studiował prawo w Padwie, po powrocie z Włoch został także sekretarzem tajnej kancelarii królewskiej. Najsłynniejsze dzieło pisarza Dworzanin Polski było polską adaptacją włoskiego utworu Baldassare Castiglione Il Cortegiano, Górnicki pracował nad nim kilkanaście lat i zadedykował Zygmuntowi Augustowi. Pisarz zmarł w 1603 roku w wieku 71 lat.