XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 28 listopada

Drugi układ wileński

28 listopada 1561 roku w Wilnie podpisano akt poddania Inflant pod opiekę i władzę Zygmunta Augusta, układ z królem zaprzysiągł ostatni mistrz krajowy Zakonu w Inflantach Gotthard Kettler, stany inflanckie oraz arcybiskup Rygi Wilhelm. Wikipedia Pakt wileński Jankiewicz Adam, "Inflanty i księstwo Kurlandii i Semigalii — inflanckie 'Prusy' trochę inaczej. Kilka uwag o zapomnianej Unii Wileńskiej 1561 roku", Miscellanea Historico-Archivistica, t. XX, 2013, str. 23 Hołdu nie złożyła delegacja miejska Rygi, formalnie z powodu braku pełnomocnictw, uznając jednak zwierzchność króla nad miastem. Ziemlewska Anna, "Ryga wobec rozpadu średniowiecznych władztw terytorialnych w Inflantach", Miscellanea Historico-Archivistica, t. XX, 2013, str. 11 Dokument inkorporacyjny nosił tytuł Pacta Subjectionis Livoniae - Provisio Ducalis (Pacta Subjectionis Inter Divum olim Regem Sigismundum Augustum et Magistrum Ordinis Livoniae. Pakt przewidywał sekularyzację zakonu i utworzenie z części Inflant księstwa Kurlandii i Semigalii, którego władcą został Kettler. Zawarta unia była sukcesem Zygmunta Augusta, choć nie rostrzygnęła przyszłości Inflant. W dwa lata później doszło do wojny zwanej później siedmioletnią lub pierwsza wojną północną Wikipedia I wojna północna , o podział terytorium Inflant zmagały się Polska i Litwa, Szwecja, Dania i Rosja.

Miejsce wydarzenia: Wilno Położenie geograficzne na mapie