XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 3 listopada

Albrechta Hohenzollerna starania o regencję

3 listopada 1527 roku w siedzibie kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego w Opocznie zjawił się tajny poseł Albrechta Hohenzollerna, Eck von Reppichau. Małłek Janusz, "Prusy Królewskie a Prusy Książęce w latach 1525-1548", Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, nr 53, 1976, str. 258 Kanclerz należał do kręgu przyjaciół i stronników księcia pruskiego, który starał się wówczas o zajęcie jak najważniejszej pozycji w polityce polskiej. Zgodnie z traktatem krakowskim władcy Prus Książęcych przysługiwało pierwsze miejsce w senacie i udział w elekcjach królewskich. Rozmowy z kanclerzem dotyczyły niepokojących zmian na dworze krakowskim, szczególnie wzrostu wpływów królowej Bony na Zygmunta Starego, królowa zaś była zdecydowanie niechętna Albrechtowi jak i całej dynastii Hohenzollernów. Kanclerz proponował by w ramach przeciwdziałania jej wpływom zapewnić księciu pozycję regenta - na wypadek śmierci Zygmunta I. To jednak nigdy się nie udało, jeszcze w czasie koronacji Zygmunta Augusta w 1530 roku Albrecht zajmował należne mu pierwsze miejsce w radzie koronnej, później jednak zaczął być coraz bardziej marginalizowany. Przyczyniła się do tego także śmierć jego możnych sprzymierzeńców: Krzysztof Szydłowiecki zmarł w 1532 roku, a trzy lata później biskup krakowski Piotr Tomicki.

Miejsce wydarzenia: Opoczno Położenie geograficzne na mapie