XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 4 listopada

Zmarł Wacław III Adam, książę cieszyński

4 listopada 1579 roku w Cieszynie zmarł Wacław III Adam, książę cieszyński z dynastii Piastów śląskich, siostrzeniec Albrechta Hohenzollerna, księcia pruskiego. Wikipedia Wacław III Adam Wacław III wprowadził w swoim księstwie luteranizm, konfiskując miejscowe majątki zakonu franciszkanów i dominikanów, później wyrzucił również z księstwa zakon benedyktynów. W 1548 roku uczestniczył w pogrzebie Zygmunta I Starego w Krakowie, to jemu przypadła rola uroczystego złamania kopii królewskiej. Mając pewne umiejętności medyczne w 1570 roku podczas epidemii morowego powietrza zasłużył się osobiście pielęgnując chorych. poczet.com Wacław III Adam cieszyński Jego syn Adam Wacław był ostatnim księciem cieszyńskim z dynastii Piastów, po jego śmierci w 1617 roku władzę w księstwie sprawowała jego córka księżna Elżbieta Lukrecja - będąc ostatnią przedstawicielką cieszyńskiego odłamu dynastii piastowskiej. Elżbieta zmarła w 1653 roku a księstwo przypadło samemu cesarzowi Ferdynansowi III Habsburgowi.

Miejsce wydarzenia: Cieszyn Położenie geograficzne na mapie