XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 6 listopada

Urodził się Sulejman Wspaniały

6 listopada 1494 roku urodził się Sulejman Wspaniały, sułtan turecki w latach 1520 - 1566. Wikipedia Sulejman Wspaniały Objął władzę w czasie gdy w Polsce panował od trzynastu lat Zygmunt I Stary a zmarł pod koniec panowania Zygmunta Augusta. Stosunki Polski i Turcji w czasach Sulejmana były całkiem poprawne, głównym zarzewiem konfliktu mogły stać się sprawy mołdawskie - głównie w wyniku postawy hospodara mołdawskiego Piotra Raresza, lennika sułtana, który próbował odzyskać od Polski Pokucie oraz uniezależnić się od Turcji wiążąc się z Habsburgami. Raresz został jednak najpierw pokonany przez hetmana Jana Tarnowskiego pod Obertynem, a później przez samego sułtana w trakcie tureckiej ekspedycji karnej. Sulejman Wspaniały i Zygmunt Stary zawarli pierwszy traktat o pokoju i przyjaźni w 1528 roku, pięć lat później zawarto pokój "wieczysty". Mimo lokalnych konfliktów na pograniczu przyjaźnie układały się też stosunki między obu krajami za Zygmunta Augusta, nowy traktat pokojowy z Sulejmanem król zawarł w 1553 roku. Polityka unikania konfliktów była korzystna dla obu państw, sułtan zyskiwał neutralność Polski w konfliktach z Habsburgami, Polska względny spokój na południowych granicach. Panowanie Sulejmana Wspaniałego zapamiętano w Turcji jako szczytowy okres rozwoju państwa, jego potęgi militarnej na lądzie i morzu. Sulejman był też reformatorem prawa, stąd nazywany jest często Kanuni czyli Prawodawcą.