XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 5 listopada

Stefan Batory podpisał pokój z sułtanem Muradem III

5 listopada 1577 roku w Malborku Stefan Batory podpisał pokój i sojusz z sułtanem tureckim Muradem III. Dziubiński Andrzej, "Drogi handlowe polsko-tureckie w XVI wieku", Przegląd Historyczny 56/2, 232-259, 1965, str. 250 Traktat został zawarty wcześniej w Stambule Archiwum Główne Akt Dawnych Traktatowe dokumenty tureckie (`ahdname) ze zbiorów AGAD przez posła królewskiego Jana Sieneńskiego. Wikipedia Jan Sienieński (wojewoda podolski) Warunki traktatu były zbliżone do wcześniejszego zawartego jeszcze z Zygmuntem Augustem. W 1576 roku sułtan popierał kandydaturę Stefana Batorego na tron Rzeczypospolitej Obojga Narodów a ten jako książę siedmiogrodzki był tureckim wasalem. Pasaż Wiedzy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Wasal turecki na tronie polskim i jego polityka wobec sułtana Objęcie tronu zmieniło jednak pozycję Batorego, stał się pożądanym sojusznikiem, zapewniając sułtanowi niezbędny spokój na północy wobec zbliżającej się wojny turecko-perskiej. Pokój z Turcją był korzystny także dla Rzeczypospolitej pozwalając na swobodne prowadzenie wojny o Inflanty z Rosją.

Miejsce wydarzenia: Malbork Położenie geograficzne na mapie