XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 11 grudnia

Zmarł biskup Jan Karnkowski

11 grudnia 1537 roku w Raciążku (dawniej Raciąż) zmarł biskup Jan Karnkowski, sekretarz królewski i dyplomata. Wikipedia Jan Karnkowski (biskup kujawski) Pasaż Wiedzy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Karnkowscy herbu Junosza. Z dziejów prowincjonalnej rodziny szlachty dobrzyńskiej do końca XVIII w. (Adam Kucharski) Był bratankiem hetmana wojsk zaciężnych Jana Karnkowskiego, pobierał nauki u Filipa Kallimacha oraz na Akademii Krakowskiej, został dworzaninem królewskim za panowania Jana Olbrachta, a później sekretarzem królewskim w czasach Zygmunta Starego. Służył też królowi jako dyplomata, posłując na Węgry. W 1527 roku został biskupem włocławskim a cztery lata później także przemyskim. Będąc członkiem rady królewskiej popierał elekcję viviente rege Zygmunta Augusta. Był stryjem przyszłego prymasa Polski Stanisława Karnkowskiego.

Miejsce wydarzenia: Raciążek Położenie geograficzne na mapie