XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 10 grudnia

Jan Ocieski wyruszł z poselstwem do Rzymu

10 grudnia 1540 roku Jan Ocieski, dyplomata w służbie królewskiej, wyruszył z Krakowa do Rzymu z poselstwem do papieża Pawła III. Wrześniak Małgorzata, "Pod urokiem starożytnego Rzymu: Jan z Cieszyna Ocieski i Stanisław Reszka - dwaj polscy dyplomaci z XVI wieku w podróży do Italii", Saeculum Christianum : pismo historyczno-społeczne 10/2, 2003, str. 178 Celem Ocieskiego były negcjacje dotyczące trzech problemów: możliwości przekazania annat Wikipedia Annaty na cele obronne - wobec zagrożenia południowych i południowo-wschodnich rubieży Polski i Litwy, uzyskanie inwestytury Wikipedia Inwestytura dla królowej Bony na biskupstwa w Bari i Rossano, oraz pozwolenie dla biskupa Piotra Gamrata na zatrzymanie biskupstwa krakowskiego, mimo iż otrzymał niedawno diecezję gnieźnieńską. Sucheni-Grabowska Anna, "Nieproste drogi kariery Jana Ocieskiego" w: "Wolność i Prawo w staropolskiej koncepcji państwa", Warszawa 2009, str. 208 Misja Jana Ocieskiego zakończyła się niewielkim sukcesem, papież zgodził się jedynie na zatrzymanie przez biskupa Gamrata dwóch diecezji, lecz tylko na rok. Efektem podróży był dodatkowo pamiętnik spisany przez Ocieskiego Diarusz podróży do Rzymu 1540-41, najstarszy zachowany polski opis podróży do Włoch.

Miejsce wydarzenia: Kraków Położenie geograficzne na mapie