XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 13 grudnia

Zawarto pokój w Szczecinie kończący pierwszą wojnę północną

13 grudnia 1570 roku w Szczecinie zawarto pokój formalnie kończący konflikt między państwami zaangażowanymi w pierwszą wojnę północną (1563-1570). Wikipedia Pokój w Szczecinie Wikipedia I wojna północna Wcześniej w tym samym roku Polska zawarła trzyletni rozejm z Moskwą. Trwający od lipca Kongres pokojowy w Szczecinie zwołano z inicjatywy francuskiej popartej przez Zygmunta Augusta, jego efekty najkorzystniejsze były jednak dla Danii, wówczas, po odwróceniu sojuszy, przeciwniczkę Rzyczypospolitej zwalczającą królewską flotę kaperską. Polskę reprezentowała delegacja, której przewodniczył przyszły biskup warmiński Marcin Kromer. Starnawski Jerzy, "Marcin Kromer w poselstwie morskim lat 1569-1571. Garść uwag historyka literatury",Studia Warmińskie XXVI (1989), str. 27 12 stycznia 1571 roku posłowie polscy złożyli sprawozdanie Zygmuntowi Augustowi w Warszawie.

Miejsce wydarzenia: Szczecin Położenie geograficzne na mapie