XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 17 grudnia

Papież Paweł IV odmawia biskupstwa kujawskiego Jakubowi Uchańskiemu

17 grudnia 1557 roku papież Paweł IV w liście do Zygmunta Augusta odmówił zatwierdzenia królewskiej nominacji Jakuba Uchańskiego na biskupa kujawskiego. Godlewski Łukasz, "Spory szlachty o dziesięciny i jurysdykcję duchownych na sejmach egzekucyjnych 1562–1565", Białostockie Teki Historyczne, tom II/2013, str. 56 Król wbrew sprzeciwom papieskim pozwolił Uchańskiemu na objęcie nowej diecezji, a ten mając poparcie monarchy uczynił to w 1559 roku. Konflikt z papieżem, który chciał uznać biskupa za heretyka i schizmatyka nie zaszkodził jego karierze. W 1562 roku już za czasów następcy Pawła IV - Piusa IV biskup Uchański objął diecezję gnieźnieńską zostając arcybiskupem i prymasem Polski. Wikipedia Jakub Uchański Był stronnikiem Zygmunta Augusta, zwolennikiem powstania kościoła narodowego i dialogu z protestantami. W czasie pierwszego i drugiego bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta a później po ucieczce Henryka Walezego pełnił rolę interreksa.