XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 18 grudnia

Senat koronny dokonał elekcji Zygmunta Augusta na króla Polski

18 grudnia 1529 roku podczas sejmu w Piotrkowie senat dokonał elekcji Zygmunta Augusta na króla Polski. Baczkowski Krzysztof, "Polska i jej sąsiedzi za Jagiellonów", 2012, str. 39 Niektóre źródła, jak wspomniany wyżej Baczkowski (2012) podają 17 grudnia jako datę elekcji, jednak w większości występuje 18 grudzień. Była to tzw. elekcja viviente rege, albowiem dokonano jej za życia Zygmunta Starego, a miała na celu zapewnienie bezproblemowej sukcesji. W lutym 1530 roku odbyła się koronacja młodego króla, który miał wówczas niespełna 10 lat i na faktyczne objęcie tronu przyszło mu czekać jeszcze lat osiemnaście. Grzybowski Stanisław, "Dzieje Polski i Litwy (1506-1648)", Wielka Historia Polski t.4, Kraków 2000, str. 68-69 Elekcja viviente rege była sukcesem pary królewskiej: Zygmunta Starego i Bony Sforzy, była bowiem sprzeczna z tradycją powstałą po śmierci Władysława III Warneńczyka, kiedy uznano że elekcji dokonuje zjazd szlachty dopiero po śmierci poprzedniego władcy. Wikipedia Vivente rege

Miejsce wydarzenia: Piotrków Położenie geograficzne na mapie