XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 21 grudnia

Przywilej wohyński dla szlachty litewskiej

21 grudnia 1568 roku w Wohyniu Zygmunt August wydał przywilej dla szlachty litewskiej, w którym gwarantował że unia między Polską a Litwą nie zostanie zawarta bez zgody obu stron. Litwin Henryk, "Zjednoczenie narodów cnych: polskiego, litewskiego, ruskiego. Wołyń i Kijowszczyzna w Unii Lubelskiej", Warszawa 2019, str. 38 Halecki Oskar, "Dzieje unii jagiellońskiej. Tom II w XVI wieku", Warszawa 2013 (Kraków 1919), str. 255 Król poręczył też, że przyszłe sejmy będą odbywać się w granicach obu państw, nie tylko w Koronie, zaś gdyby do unii na najbliższym sejmie nie doszło będzie im wolono swobodnie opuścić obrady. Przywilej zawierał też gwarancje prawne iż podczas obrad sejmu na terenie Korony, posłowie litewscy nie będą podlegali urzędnikom koronnym. Wszystko to miało na celu skłonienie szlachty litewskiej, szczególnie magnatów, do udziału we wspólnych obradach sejmowych w Lublinie i prac nad ustanowieniem unii obu krajów.

Miejsce wydarzenia: Wohyń Położenie geograficzne na mapie