XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 20 grudnia

Regulacja opłat celnych na szlaku na Wołoszczyznę

20 grudnia 1521 roku podczas sejmu walnego w Piotrkowie król Zygmunt Stary uregulował kwestię opłat celnych dla kupców lwowskich na szlaku handlowym między Lwowem a Wołoszczyzną. Dziubiński Andrzej, "Drogi handlowe polsko-tureckie w XVI wieku", Przegląd Historyczny 56/2, 232-259, 1965, str. 265 Dokument wymieniał dwie trasy, którymi przebiegał handel kupców i postanawiał, że cła i myt płacić nie muszą, jedynie na podstawie dobrowolnych umów będą uiszczać opłaty na naprawę wykorzystywanych dróg i mostów szlachcie do której obiekty te należały. Opłaty te liczono od wozów i zwierząt pociągowych. Przykładowa stawka myta od wozu kupieckiego w 1565 roku w Kołomyi wynosiła 3 grosze.

Miejsce wydarzenia: Piotrków Położenie geograficzne na mapie