XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 23 grudnia

Uchwalono podatki na wojnę z zakonem

23 grudnia 1519 roku w Toruniu panowie koronni uchwalili wysokie podatki przeznaczone na sfinansowanie nadchodzącej wojny z zakonem krzyżackim. Dwojak Sylwia, "Wizyty Zygmunta Starego w Toruniu (1519–1521)", Rocznik Toruński, t. 43, 2016, str. 14 Trzy dni później podobną uchwałę podjęli dostojnicy Prus Królewskich. Zygmunt Stary przebywał wówczas w Toruniu przygotowując się do wojny, 8 grudnia do Torunia przybył także hetman Mikołaj Firlej, a kilka dni później książę mazowiecki Stanisław i zaciężne wojska czeskie. 29 grudnia 1519 roku dowódcy królewscy wysłali wielkiemu mistrzowi listy wypowiednie, a już cztery dni wcześniej hetman Firlej z 4 tys. żołnierzy wkroczył na tereny zakonu. Albrecht Hohenzollern nie czekał biernie na rozwój wydarzeń, 1 stycznia 1520 roku zajął z zaskoczenia Braniewo Historia Braniewa 1519-1521. Braniewo podczas wojny pruskiej i również oficjalnie wypowiedział wojnę Zygmuntowi Staremu. Rozpoczęły się działania wojenne, których konsekwencją był koniec zakonu krzyżackiego w Prusach, słynny hołd Albrechta w Krakowie i powstanie świeckiego księstwa pruskiego.

Miejsce wydarzenia: Toruń Położenie geograficzne na mapie