XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 24 grudnia

Inkorporacja Mazowsza do Polski

24 grudnia 1529 roku podczas sejmu walnego w Piotrkowie ogłoszono inkorporację Mazowsza do Królewstwa Polskiego. Wikipedia Mazowsze Trzy lata wcześniej zmarł Janusz III ostatni książę mazowiecki z dynastii Piastów Wikipedia Janusz III , a sejm mazowiecki złożył przysięgę na wierność Zygmuntowi Staremu. Mazowsze do czasów Batorego zachowało odrębne prawa, zaś do 1540 roku zwoływano sejm. W 1537 roku siostra Janusza III - Anna mazowiecka Wikipedia Anna mazowiecka , ostatnia z linii Piastów mazowieckich złożyła przysięgę przed królem oraz zrzekła się swoich praw dziedzicznych do Mazowsza.

Miejsce wydarzenia: Piotrków Położenie geograficzne na mapie