XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 25 grudnia

Inkorporacja Inflant do Wielkiego Księstwa Litewskiego

25 grudnia 1566 roku podczas sejmu litewskiego w Grodnie dokonano inkorporacji Inflant do Wielkiego Księstwa Litewskiego pod nazwą Księstwa Zadźwińskiego i Księstwa Kurlandii i Semigalii. Jankiewicz Adam, "Inflanty i księstwo Kurlandii i Semigalii — inflanckie 'Prusy' trochę inaczej. Kilka uwag o zapomnianej Unii Wileńskiej 1561 roku", Miscellanea Historico-Archivistica, t. XX, 2013, str. 29 Parę lat później w wyniku postanowień unii lubelskiej Inflanty stały się z kolei wspólnym lennem Litwy i Polski Cytat z konstytucji sejmu unijnego 1569 roku za publikacją Adama Jankiewicza (zob. wyżej).: Ziemia Inflancka, na której też nie mniej Koronie Polskiej jako Wielkiemu Księstwu Litewskiemu należy i przez którą się wiele strat podjęło, przeto wedle konkluzji a konstytucji Sejmu Parczowskiego (1564), przy tych państwach jako już przy jednej Rzeczypospolitej onę zupełnie zachowywamy, także i obroną wspólną jako i inne państwa Nasze opatrywana być ma.

Miejsce wydarzenia: Grodno Położenie geograficzne na mapie