XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 27 grudnia

Mistrz zakonu inflanckiego mobilizuje rycerstwo Harii i Wironii

27 grudnia 1557 roku mistrz zakonu inflanckiego Johann Wilhelm von Fürstenberg wydał rozkaz mobilizacyjny dla rycerstwa Harii i Wironii (krainy w dzisiejszej północnej Estonii). Jeziorski Paweł A., "Rewel (Tallin) w planach Zygmunta Augusta", Miscellanea Historico-Archivistica, t. XXI, 2014, str. 27 Zakon obserwował rosnące zagrożenie ze strony wojsk Iwana Groźnego, który szykował się do agresji na tereny państwa zakonnego. Faktycznie na początku 1558 roku armia moskiewska wkroczyła do Inflant, zajmując m. in. Narwę i Dorpat. Celem Iwana Groźnego był dostęp do portów nad morzem Bałtyckim, który pragnął uzyskać kosztem słabnącego państwa zakonnego. Kiedy we wrześniu 1557 roku Fürstenberg złożył hołd Zygmuntowi Augustowi i zawarł sojusz z Litwą, Moskwa uznała to za naruszenie warunków pokoju inflancko-rosyjskiego z 1554 roku i wystarczający pretekst do wojny. Wydarzenia te rozpczęły długą wojnę o Inflanty w której wzięły też udział Dania i Szwecja, a która zakończyła istnienie inflanckiej gałęzi zakonu krzyżackiego. Wikipedia Wojna litewsko-moskiewska (1558-1570) Następca von Fürstenberga, mistrz Gotthard Kettler został kilka lat później wzorem Albrechta Hohenzolerna świeckim księciem Kurlandii.