XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 28 grudnia

Jan Wolrab otrzymał przywilej na wyłącznośc druku kazań Jakuba Wujka

28 grudnia 1579 roku Stefan Batory nadał Janowi Wolrobowi (starszemu) przywilej druku na wyłączność kazań księdza Jakuba Wujka. Wikipedia Jan Wolrab (starszy) Jan Wolrob był znanym drukarzem poznańskim pracującym głównie dla miejscowego zakonu jezuitów. Ksiądz Jakub Wujek był jezuitą Wikipedia Jakub Wujek , wówczas rektorem Akademii Wileńskiej, przeszedł też do historii jako autor przekładu Pisma Świętego na język polski. Przekład Wujka zastąpił wcześniejszą Biblię Leopolity i pozostał podstawowym polskim przekładem Biblii przez ponad 300 lat.