XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 3 grudnia

Zmarł Andrzej Górka, starosta generalny Wielkopolski

3 grudnia 1551 roku zmarł w Poznaniu Andrzej Górka, starosta generalny Wielkopolski Wikipedia Andrzej Górka (1500–1551) , które to stanowisko objął po swoim ojcu Łukaszu, który został najpierw wojewodą poznańskim a potem biskupem kujawskim (Łukasz II Górka przyjął w 1538 roku święcenia kapłańskie). Andrzej Górka uczstniczył w wojnie z Wielkim Księstwem Moskiewskim w 1534-1535 roku. Popierał reformację, ale nigdy nie przestał być członkiem kościoła katolickiego. Był zdecydowanym przeciwnikiem drugiej żony Zygmunta Augusta - Barbary Radziwiłówny i perspektywy jej koronacji. Ostatecznie ukorzył się przed królem, ale nie wziął udziału (tak jak Jan Tęczyński) w ceremonii. Grzybowski Stanisław, "Dzieje Polski i Litwy (1506-1648)", Wielka Historia Polski t.4, Kraków 2000, str. 98 Zmarł rok później w wieku 51 lat.

Miejsce wydarzenia: Poznań Położenie geograficzne na mapie