XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 4 grudnia

Delegacja krzyżacka przyjęła reces piotrkowski

4 grudnia 1512 roku w Piotrkowie delegacja krzyżacka z margrabią Kazimierzem von Hohenzollern-Ansbach (bratem wielkiego mistrza) na czele przyjęła warunki ugody w trwającym od kilkunastu lat konflikcie dyplomatycznym Polski z zakonem. Biskup Marian, "Nieznane zjazdy Prus Krzyżackich z początków XVI wieku", Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia 18 (128), 1982, str. 69 Wielki mistrz (tak jak jego poprzednik Fryderyk Wettyn) odmawiał złożenia hołdu królowi Polski zgodnie z postawieniami pokoju toruńskiego, kwestionowano też warunki pokoju sprzed 50 lat. Stawało jednak się wówczas jasne, że zakon nie może liczyć na rzeczywiste poparcie cesarza Maksymiliana i Rzeszy, co wpłynęło na postawę dostojników krzyżackich rozmawiających z Zygmuntem Starym. Baczkowski Krzysztof, "Polska i jej sąsiedzi za Jagiellonów", 2012, str. 556 Wyniki negocjacji nie spotkały się jednak z zadowoleniem ze strony wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna, mimo że oznaczały znaczne złagodzenie warunków pokoju toruńskiego. Porozumienie zakładało, że wielki mistrz będzie zobowiązany do złożenia hołdu królowi 12 kwietnia 1513 roku, oraz że będą wówczas prowadzone dalsze rozmowy. Zygmunt zobowiązywał się natomiast do nadania zakonowi posiadłości na południowym krańcu Korony, dzięki którym Krzyżacy zyskiwaliby bazy, z których mogliby walczyć z najazdami Tatarów. Plewczyński Marek, "Krzyżacy i prusacy książęcy w armii koronnej w latach 1497-1572", Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska, 12, 1998, str. 39, 46-47 Strona polska liczyła też na pomoc zakonu w walkach z Moskwą, król wzywał zresztą do tego Albrechta listownie w pierwszej połowie 1513 roku, lecz ten mimo oficjalnie wyrażonej gotowości i sprzyjającej postawie stanów pruskich zwlekał. W grudniu 1513 roku wobec zmiany polityki cesarza Maksymiliana Albrecht ostatecznie odrzucił warunki ugody (tzw. recesu piotrkowskiego), decydując się na kontynuowanie sporu, który kilka lat później zakończył się wybuchem wojny polsko-krzyżackiej toczonej w latach 1519-1521.

Miejsce wydarzenia: Piotrków Położenie geograficzne na mapie