XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 5 grudnia

Rozpoczęły się obrady sejmu 1558 roku w Piotrkowie

5 grudnia 1558 roku w Piotrkowie rozpoczął obrady sejm, który zwołano początkowo na 20 listopada, lecz ze względu na chorobę króla obrady przesunięto. Dzieje Sejmu (www.dziejesejmu.pl) W tle egzekucja praw i dóbr. Sejm w Piotrkowie. 1558-1559 r. Podstawowym tematem dyskusji był program egzekucji praw i dóbr wysuwany przez szlachtę wbrew woli senatu i Zygmunta Augusta. Marszałkiem sejmu został Mikołaj Sienicki, znakomity mówca, jeden z przywódców obozu egzekucyjnego, który już w mowie powitalnej zaznaczył, że tylko egzezucja praw zapobiegnie niepokojom społecznym. Próbując złamać opór króla posłowie złożyli swoje nadania królewszczyzn, zmuszając tym samym senatorów do podobnego kroku. Gest ten jednak nie miał konsekwencji wobec sabotowania przez senat egzekucji praw w praktyce. Sejm zakończył się 8 lutego 1559 roku bez żadnych doniosłych decyzji, nie preprowadzono nie tylko egezkucji praw, ale też nie doszedł do skuktu projekt metody dokonywania elekcji, unia z Prusami Królewskimi czy też inkorporacja księstw zatorskiego i oświęcimskiego. Grzybowski Stanisław, "Dzieje Polski i Litwy (1506-1648)", Wielka Historia Polski t.4, Kraków 2000, str. 123 Po zakończeniu obrad Zygmunt August wyjechał na Litwę. Sytuacja zmieniła się  diametralnie try lata później, kiedy to a kolejnym sejmie w Piotrkowie król stał się gorącym zwolennikiem szlachty i egzekucji praw i dóbr.

Miejsce wydarzenia: Piotrków Położenie geograficzne na mapie