XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 8 grudnia

Zygmunt Jagiellończyk obwołany królem Polski

8 grudnia 1506 roku podczas obrad w Piotrkowie dostojnicy koronni, przedstawiciele szlachty, najwiekszych miast i posłowie lennego Mazowsza jednomyślnie obwołali Zygmunta Jagiellończyka królem Polski. Grzybowski Stanisław, "Dzieje Polski i Litwy (1506-1648)", Wielka Historia Polski t.4, Kraków 2000, str. 12 Wikipedia Zygmunt I Stary Książę, piąty z sześciu synów Kazimierza Jagiellończyka, miał niewielkie szanse na koronę lub kołpak wielkiego księcia, jednak los sprawił - wobec przedwczesnej śmierci Jana Olbrachta i Aleksandra Jagiellończyka, że w wieku 40 lat stał się władcą Polski i Litwy, i był jednym z najdłużej panujących polskich królów.

Miejsce wydarzenia: Piotrków Położenie geograficzne na mapie