XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 12 marca

Zmarł Otto Chodecki, wojewoda krakowski, sandomierski i ruski

12 marca 1534 roku w Komarnie zmarł Otto Chodecki (występuje też pod imieniem Otton, lub jako Otto z Chodcza), wojewoda krakowski, sandomierski i ruski. Wikipedia Otto Chodecki Uczestniczył, jako kasztelan lwowski, w sejmie koronacyjnym w 1507 r. Uruszczak Wacław, "Sejm koronacyjny w 1507 roku w Krakowie", Studia z dziejów Państwa i Prawa Polskiego, t. 7, 2002, str. 111-121 W 1512 brał udział w zwycięskiej bitwie z Tatarami krymskimi Mengli Gireja pod Łopusznem. Rodzina Chodeckich, szczególnie brat Otto - Stanisław - była zaangażowana w sprawę niedoszłego małżeństwa siostry Zygmunta Starego, Elżbiety z władcą Mołdawii, Bogdanem III Jednookim. Stanisław Chodecki wspierał starania Bogdana, posłował do Mołdawii, gdzie podpisano układ małżeński. Po śmierci Aleksandra Jagiellończyka, jego następca Zygmunt Stary nie zamierzał dotrzymywać porozumienia z hospodarem, co doprowadziło do konfliktu zbrojnego. Bogdan Jednooki choć ostatecznie przegrał i zrzekł się spornego terytorium Pokucia, jak i małżeństwa z Elżbietą Jagiellonką, Wikipedia Bitwa pod Chocimiem (1509) zdołał jednak w trakcie wojny dotrzeć do Lwowa, a także splądrować majątek rodziny Chodeckich - miasto Rohatyn, porwać matkę i dwóch braci Otta. Niemczyk Katarzyna, "Chodeccy a wyprawa mołdawska z 1509 roku", Balcanica Posnaniensia, XXIV, Poznań, 2017, str. 31-41 Było to zapewne osobistą zemstą hospodara na rodzinie Chodeckich za nieudane swaty.

Miejsce wydarzenia: Komarno Położenie geograficzne na mapie