XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 2 marca

Sejm walny w Piotrkowie uchwalił uniwersał o poborze.

2 marca 1493 Wikipedia Sejm walny 1493 Konopczyński Władysław, "Chronologia sejmów polskich 1493-1793", 1948, str. 132 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa Dzieje Sejmu (www.dziejesejmu.pl) Sejm walny. Piotrków 1493 r. roku sejm walny Królestwa Polskiego uchwalił uniwersał o poborze, w XVI wieku była to uchwała sejmowa nakładająca podatki. Sejm, który obradował od 18 stycznia do 4 marca był uważany za pierwszy, w którym wyodrębniono osobną izbę poselską, obecnie wskazuje się Uruszczak Wacław, "Najstarszy sejm walny koronny "dwuizbowy" w Piotrkowie w 1468 roku", w "Narodziny Rzeczypospolitej : studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych", Kraków, 2012 Najstarszy Sejm Walny Koronny że izba poselska funkcjonowała już podczas zjazdu piotrkowskiego z 1468 r.

Miejsce wydarzenia: Piotrków Położenie geograficzne na mapie