XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 3 marca

Aleksander Jagiellończyk zawarł sojusz z zakonem inflanckim

3 marca 1501 Aleksander Jagiellończyk, wielki książę litewski oraz Wolter von Plettenberg, inflancki mistrz krajowy zakonu krzyżackiego, zawarli w Wilnie sojusz przeciwko Wielkiemu Księstwu Moskiewskiemu. Wikipedia Wolter von Plettenberg Wikipedia Aleksander Jagiellończyk Umowę zawarto na 10 lat. W tym czasie od prawie roku trwała już wojna litewsko-moskiewska, Wikipedia Wojna litewsko-moskiewska (1500-1503) w której przewagę zdobyły wojska Iwana III Srogiego, m.in. zadając oddziałom litewskim klęskę pod Wiadroszą. Z kolei Wolter von Plettenberg zwyciężył Rosjan w 1501 r. nad rzeką Siritsa a rok później nad jeziorem Smolin. W 1503 r. zawarł pokój z Iwanem III, obie strony konfliktu zachowały stan posiadania sprzed wojny. Także Litwa w tym samym roku podpisała rozejm z Wielkim Księstwem Moskiewskim, jednak na dużo gorszych warunkach, tracąc znaczą część swojego terytorium.