XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 24 marca

Zygmunt II August utworzył Komisję Morską

24 marca 1568 roku w Knyszynie Zygmunt II August powołał do życia Komisję Morską (Commissio Ma­ritima), mającą zajmować się sprawami morskimi, obroną wybrzeża i nadzorowaniem floty kaperskiej. Wikipedia Komisja Morska Wikipedia Gdańsk wobec polityki bałtyckiej ostatnich Jagiellonów Przewodniczącym (primarius commissarius) Komisji został kasztelan gdański Jan Kostka, sekretarzem Kasper Geschkau, w jej skład wchodziło jeszcze 5 osób, m. in. starosta Krzysztof Konarski, dworzanin i komornik królewski Andrzej Swarożyński, Wa­lenty Uberfeldt - komisarz skarbu i inspektor leśny. Bodniak Stanisław, "Polska a Bałtyk za ostatniego Jagiellona", Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 3, 1946, str. 103-105 Komisarze mieli obradować w Gdańsku, gdzie król miał udostępnić im swój dom W rzeczywistości król nie posiadał jeszcze domu w Gdańsku, jego przedstawiciele próbowali zakupić taką nieruchomość, ostatecznie upomniano miasto w sprawie niewykonanego od czasów Kazimierza Jagiellończyka zobowiązania do budowy domu królewskiego. Komisja obradowała jednak częściej w Malborku, gdzie Jan Kostka był starostą. oraz dał pełnomocnictwo do stałego zastępstwa króla wobec władz Gdańska. Członkowie komisji i ich rodziny byli wyłączeni spod jurysdykcji miasta, podlegali bezpośrednio Zygmuntowi II Augustowi. Król zadbał o finansowanie nowej instytucji przeznaczając na ten cel dochody zamku malborskiego, dochody z towarów leśnych, jednak zadaniem Komisji oprócz dbania o flotę i interesy morskie Korony było także częściowo regulowanie spraw pożyczek władcy, co mocno obciążyło dochody Komisji Morskiej.

Jan Kostka, poprzez drugą żonę Zofię skoligacony z mazowiecką linią Piastów, Grzybowski Stanisław, "Dzieje Polski i Litwy (1506-1648)", Wielka Historia Polski t.4, Kraków 2000, str. 66 miał w przyszłości zostać jednym z kandydatów do polskiej korony.

Miejsce wydarzenia: Knyszyn Położenie geograficzne na mapie