XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 25 marca

W Toruniu odprawiono pierwsze publiczne nabożeństwo ewangelickie

25 marca 1557 roku w Toruniu odprawiono pierwsze publiczne nabożeństwo ewangelickie. Wikipedia Parafia Ewangelicko-Augsburska w Toruniu W tym okresie (1557-1558) miasta pruskie (Toruń, Elbląg i Gdańsk) uzyskały Małłek Janusz, "Reformacja w Polsce i w Prusach w XVI wieku. (Podobieństwa i różnice)", Czasy Nowożytne, tom 2/1997, str. 11 przywilej królewski pozwalający na przyjmowanie komunii pod dwiema postaciami. Przywilej, mimo iż tymczasowy - na okres jednego roku lub do następnego sejmu - był znacznym osiągnięciem protestantów. W 1580 r. na terytorium Prus Królewskich istniały 162 parafie ewangelickie, czyli liczba zbliżona do parafii katolickich.

Miejsce wydarzenia: Toruń Położenie geograficzne na mapie