XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 7 marca

Zygmunt II August wzywa posłów litewskich do powrotu na sejm

7 marca 1569 podczas obrad sejmu polsko-litewskiego w Lublinie król Zygmunt II August wydał uniwersał wzywający posłów litewskich do powrotu do Lublina. Muzeum Historii Polski (muzhp.pl) Podpisanie aktu Unii Lubelskiej Doszło wówczas do kryzysu w trakcie negocjacji dotyczących unii Polski i Litwy, większość posłów litewskich i część senatorów opuściła potajemnie obrady 1 marca. Król wystąpił w sposób zdecydowany, 5 marca włączył województwo podlaskie do Korony, Wikipedia Unia Lubelska 7 marca wydał uniwersał i wezwał posłów litewskich do Lublina.

Miejsce wydarzenia: Lublin Położenie geograficzne na mapie


Stefan Batory wydał zakaz handlu z Gdańskiem

7 marca 1577 podczas konfliktu Gdańska z Rzeczypospolitą i królem Stefanem Batorym Wikipedia Wojna Rzeczypospolitej z Gdańskiem , król wydał zakaz handlu z obłożonym banicją Gdańskiem. Na decyzji króla zyskał Toruń i port w Elblągu, który zanotował w tym roku wyjątkowy wzrost obrotów handlowych. Rybarski Roman, "Handel i polityka handlowa Polski w XVI stuleciu", tom I - "Rozwój handlu i polityki handlowej", 1928, str. 29, 335-336 Sytuację wykorzystała także angielska handlowa Kompania Wschodnia (Eastland Company), która za zachętą Batorego przeniosła się z Gdańska do Elbląga. Piwarski Kazimierz, "Dzieje Gdańska w zarysie", 1946, str. 110 Restrykcje handlowe wobec Gdańska nie przetrwały długo, już w grudniu 1577 r. król doszedł do porozumienia z miastem.