XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 6 marca

Bitwa pod Koszycami (Sziną)

6 marca 1528 roku pod Koszycami (dokładnie w okolicach Koszyc, koło wioski Szina, obecnie Seňa), w trakcie wojny domowej na Węgrzech, doszło do bitwy między wojskami Jana Zapolyi a siłami Ferdynanda Habsburga. Muzeum Wojska Polskiego (www.muzeumwp.pl) Kalendarium Dziejów Oręża Polskiego Po stronie Jana Zapolyi walczyły polskie posiłki dowodzone przez Jakuba Sęcygniewskiego Wikipedia Jakub Secygniowski - mimo formalnego dekretu królewskiego (Zygmunta Starego) z 4 marca nakazującego natychmiastowy powrót do Korony wszystkim żołnierzom przebywającym zagranicą. Łopatecki Karol, "'Disciplina militaris' w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku", 2012, str. 71 Bitwa zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem armii Ferdynanda Habsburga. Zginęło m. in. 300 żołnierzy polskich. Źródła węgierskie podają 20 marca 1528 jako datę bitwy Szinai csata Pokonany Jan Zapolya znalazł schronienie w Polsce, 12 marca 1528 r. zamieszkał na zamku Kamienieckich w Odrzykoniu, później przeniósł się do Tarnowa. Baczkowski Krzysztof, "Polska i jej sąsiedzi za Jagiellonów", 2012, str. 538 Rok później wrócił do gry o tron uznając się wasalem Sulejmana Wspaniałego Wikipedia Jan Zapolya , zmagania habsbursko-tureckie pozwoliły mu zostać władcą Siedmiogrodu.

Miejsce wydarzenia: Koszyce Położenie geograficzne na mapie