XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 9 marca

Wydano dzieło "Consilium rationis bellicae" Jana Tarnowskiego

9 marca 1558 wydano drukiem dzieło "Consilium rationis bellicae" (Rada sprawy wojennej) hetmana Jana Amora Tarnowskiego (1488-1561). Muzeum Wojska Polskiego (www.muzeumwp.pl) Kalendarium Dziejów Oręża Polskiego Śląska Biblioteka Cyfrowa (www.sbc.org.pl) Consilium rationis bellicae Jana Tarnowskiego Książka ta (wydana po polsku) była najlepszym podręcznikiem sztuki wojskowej XVI-wiecznej Polski i Litwy. Wikipedia Consilium rationis bellicae Jej autor wsławił się w 1531 r. świetnym zwycięstwem pod Obertynem nad wojskami mołdawskimi hospodara Piotra Raresza, walczył także z Moskwą, zakonem krzyżackim, Turkami, Wikipedia Jan Amor Tarnowski miał wpływ na reformę i unowocześnienie organizacji polskiej armii.