XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 10 marca

Zakon krzyżacki zawarł przymierze z wielkim księciem Wasylem

10 marca 1517 roku w Moskwie poseł krzyżacki Dietrich von Schönberg zawarł przymierze z wielkim księciem moskiewskim Wasylem III. Wikipedia Sojusz_moskiewsko-krzyżacki Przymierze skierowane było przeciwko monarchii Jagiellonów, Wasyl III zobowiązywał się  przesłać zakonowi posiłki w postaci subsydium na roczne utrzymanie 10 tysięcy piechoty i 2 tysięcy zaciężnej jazdy oraz połowy kosztów artylerii. Wielki książę objął także zakon swoim protektoratem. Pomoc moskiewska nie miała być jednak wypłacona z góry, lecz dopiero po rozpoczęciu wojny prze zakon, zajęciu całych Prus i Gdańska, a także - oblężeniu Krakowa. Tyszkiewicz Jan, "Ostatnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1519-1521", PWN, Warszawa 2015, str. 41 Ilustracją niższej pozycji zakonu wobec Moskwy była zgoda na padanie posłów krzyżackich na twarz przed wielkim księciem, w drugą stronę, posłowie rosyjscy musieli tylko skłaniać głowę przed wielkim mistrzem. Kucharczyk Grzegorz, "Prusy. Pięć wieków", 2020 Wsparcie rosyjskie niewiele pomogło zakonowi krzyżackiemu w rozpoczętej w 1519 roku wojnie z Koroną. Konflikt na wschodzie toczył się ze zmiennym szczęściem a 14 września 1522 roku w Moskwie zawarto z Polską i Litwą pięcioletni rozejm, zakon rozejm z Królestwem Polskim podpisał już rok wcześniej. Wikipedia Wojna polsko-krzyżacka (1519-1521)

Miejsce wydarzenia: Moskwa Położenie geograficzne na mapie