XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 30 kwietnia

Wojska mazowieckie zdobyły zamek w Działdowie

30 kwietnia 1520 roku wojska mazowieckie walczące po stronie Królestwa Polskiego w wojnie z zakonem krzyżackim zdobyły zamek w Działdowie. Biskup Marian, "Wojny Polski z zakonem krzyżackim (1308-1521)", 2017 Oblężenie trwało 9 tygodni, wójt działdowski Hans von der Gablentz zbiegł, załoga trafiła do polskiej niewoli. Muzeum Wojska Polskiego (www.muzeumwp.pl) Kalendarium Zdobyty zamek obsadzono oddziałami z ziemi płockiej pod dowództwem kasztelana płockiego i sierpskiego Piotra Kryskiego z Drobina Zieliński Ryszard, "Senatorowie płoccy (dokończenie)", Notatki Płockie, tom 5, nr 2/16, 1960, str. 24-30 Słownik Historyczno-Geograficzny Ziem Polskich w Średniowieczu Drobin , który w uznaniu zasług został działdowskim starostą i otrzymał 600 florenów nagrody. Wikipedia Piotr Kryski

Miejsce wydarzenia: Działdowo Położenie geograficzne na mapie