XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 4 kwietnia

Zygmunt I Stary wydaje regulacje dotyczące powoływania wojska zaciężnego

4 kwietnia 1525 roku w Krakowie król Zygmunt I Stary wydał dokument: Mandat Jego Królewskiej Miłości Pana naszego miłościwego ku popisowi wszystkich służebnych, jezdnych i pieszych. Była to regulacja wydana dla rotmistrzów z przepisami dotyczącymi zaciągów wojska najemnego. Dokument napisano w języku polskim i jest prawdopodobnie najstarszym zabytkiem prawnym, którego pierwotna redakcja nastąpiła w języku ojczystym. Łopatecki Karol, "'Disciplina militaris' w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku", 2012, str. 52-54 Ówczesna organizacja wojskowa Królestwa przejawiała oznaki pewnego kryzysu, świadczyły o tym zarówno koleje wojny 1519-21 z zakonem krzyżackim jak i sytuacja z 1524 roku kiedy to Tatarzy zdołali dotrzeć w pobliże Krakowa.

Miejsce wydarzenia: Kraków Położenie geograficzne na mapie