XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 5 kwietnia

W Toruniu zawarto rozejm między zakonem krzyżackim a Królestwem Polskim

5 kwietnia 1521 roku zawarto w Toruniu rozejm między zakonem krzyżackim a Królestwem Polskim. Jasienica Paweł, "Polska Jagiellonów", 1965, str. 317 Na spotkaniu w toruńskim ratuszu w obecności Zygmunta I Starego, nuncjusza papieskiego, posłów cesarskich i węgierskich, przedstawiciele zakonu krzyżackiego zgodzili się na warunki rozejmu. Dwojak Sylwia, "Wizyty Zygmunta Starego w Toruniu (1519–1521)", Rocznik Toruński, t. 43, 2016, str. 34-35 Dwa dni później warunki te zaakceptował wielki mistrz Albrecht Hohenzollern. Rozejm przewidziany na 4 lata - licząc od 10 kwietnia 1521 - zakończył ostatnią wojnę Polski z zakonem krzyżackim.

Miejsce wydarzenia: Toruń Położenie geograficzne na mapie