XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 12 czerwca

Maciej Drzewiecki, biskup kujawski i urzędnik królewski, został prymasem Polski

12 czerwca 1532 roku Zygmunt I Stary mianował Macieja Drzewieckiego arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem Polski, jego kandydaturę wspierała królowa Bona i Zygmunt August. Rybus Henryk, "Prymas Maciej Drzewiecki: zarys biografii (1467-1535)", Studia Theologica Varsaviensia 2/1-2, 1964, str. 274 Maciej Drzewiecki wcześniej pełnił funkcję sekretarza królewskiego, wielkiego kanclerza koronnego, biskupa przemyskiego a później kujawskiego. Był jednym z sygnatariuszy konstytucji Nihil Novi oraz traktatu krakowskiego z 1525 roku, rok wcześniej pełnił funkcję komisarza królewskiego w Gdańsku. Wikipedia Maciej Drzewiecki Do dziś zachował się dziennik prowadzony przez Drzewieckiego w latach 1499-1515 na marginesach księgi wydrukowanej w Ulm w 1499 r. o tytule Almanach nova plurim is annis venturis inservientia per Ioannem S toefflerinum Iustingentem et Iacobum Pfaum en Ulm ensem accuratissime supputata et toto fere Europe dextro sydere impartita. Prymas zmarł w 1535 roku podczas podróży do Krakowa, w wieku 68 lat.