XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 28 czerwca

Jan Olbracht ratyfikował traktat rozejmowy z sułtanem tureckim Bajazydem II

28 czerwca 1494 roku Jan Olbracht ratyfikował traktat rozejmowy z sułtanem tureckim Bajazydem II. Baczkowski Krzysztof, "Polska i jej sąsiedzi za Jagiellonów", 2012, str. 379 Rozejm, który wynegocjował 6 kwietnia poseł królewski w Stambule Mikołaj Strzeżowski miał obowiązywać trzy lata. Sułtan zobowiązywał się do powstrzymania swoich poddanych od napadów na terytorium Polski i Litwy, gdyby jednak do tego doszło miał ukarać winnych, wypłacić odszkodowanie i zwrócić jeńców. Zapewniono swobodę przejazdów posłów i kupców z obu krajów. Archiwum Główne Akt Dawnych Traktatowe dokumenty tureckie (`ahdname) ze zbiorów AGAD Bajazyd II zaprzysiągł układ w obecności posła polskiego, analogicznie 28 czerwca uczynił Jan Olbracht w obecności posła sułtana - Chaidara.

Miejsce wydarzenia: Kraków Położenie geograficzne na mapie