XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 5 czerwca

Książę Zygmunt Jagiellończyk uzyskał prawo bicia groszy czeskich

5 czerwca 1504 roku książę Zygmunt Jagiellończyk, wówczas książę głogowski i opawski a w przyszłości król Polski, uzyskał prawo bicia groszy czeskich. Nowak Krzysztof, "Zygmunt Stary", Encyklopedia Ziemi Głogowskiej, zeszyt 10, 1993, str. 21-22 Wikipedia Zygmunt I Stary Książę Zygmunt, dzięki bratu Władysławowi, królowi Czech i Węgier, od 1499 roku sprawował władzę w Głogowie, początkowo za pośrednictwem starosty, zaś od 5 czerwca 1502 roku osobiście. Zygmunt dał się poznać jako dobry administrator, dbający o uporządkowanie spraw podatkowych i sądowniczych księstwa. Głogów opuścił w sierpniu 1506 r.