XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 6 czerwca

Książę Konstanty Wasyl Ostrogski złożył przysięgę wierności Koronie

6 czerwca 1569 roku książę Konstanty Wasyl Ostrogski, wojewoda kijowski, złożył przysięgę wierności Koronie. Borkowska Urszula, "Dynastia Jagiellonów w Polsce", Warszawa, 2011 Wikipedia Konstanty Wasyl Ostrogski Wcześniej król Zygmunt II August zdecydował o inkorporacji województwa kijowskiego do Królestwa Polskiego. Był to sposób nacisku na posłów litewskich, by ponownie przystąpili do obrad w Lublinie dotyczących unii polsko-litewskiej. Przeprowadzone od marca inkorporacje kilku województw (oprócz kijowskiego dotyczyło to także Podlasia, Wołynia i województwa bracławskiego) okazały się skuteczne, negocjacje unijnie wznowiono 7 czerwca, Wikipedia Unia lubelska akt unii lubelskiej podpisano 1 lipca 1569 roku.