XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 1 lipca

Zaprzysiężono aktu Unii Lubelskiej

1 lipca 1569 roku w Lublinie uroczyście zaprzysiężono uchwalony trzy dni wcześniej akt Unii Lubelskiej, który ustanawiał realną unię Polski i Litwy. Wikipedia Unia Lubelska Grzybowski Stanisław, "Dzieje Polski i Litwy (1506-1648)", Wielka Historia Polski t.4, Kraków 2000, str. 141-149 4 lipca król ratyfikował unię wydając dyplom potwierdzający związek państw i postanowienia unii. W ten sposób zakończyły się blisko półroczne obrady sejmowe rozpoczęte 10 stycznia tegoż roku, podczas których prowadzono trudne negocjacje a determinacja wykazana przez Zygmunta II Augusta pozwoliła zwyciężyć niechęć sporej części szlachty litewskiej do powołania unii. Po opuszczeniu przez przedstawicieli Litwy obrad na początku marca, król dokonał bowiem znacznych zmian administracyjnych włączając do Korony część ziem dotychczas należących do Litwy. Dotyczyło to Podlasia, Wołynia, województw kijowskiego i bracławskiego. Postawa Zygmunta przekonała przedstawicieli Litwy do powrotu do obrad, które wznowiono na początku czerwca i zakończono sukcesem 28 czerwca 1569 roku.

Miejsce wydarzenia: Lublin Położenie geograficzne na mapie