XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 2 lipca

Piotr Kmita zwycięża oddziały tureckie pod Trembowlą

2 lipca 1524 roku pod Trembowlą Piotr Kmita, wówczas marszałek nadworny koronny doścignął ze swoim oddziałem jazdy część wycofujących się z Polski sił tureckich i pokonał je podczas przeprawy przez Seret. Muzeum Wojska Polskiego (www.muzeumwp.pl) Kalendarium dziejów oręża polskiego Wikipedia Piotr Kmita Napastnicy zdołali jednak uprowadzić liczne łupy i jasyr. Wydarzenia z lata 1524 r. i o rok wcześniejszy najazd turecko-tatarski, który głęboko wtargnął w głąb Podola, Wołynia i Rusi Czerwonej spowodował poruszenie tematu reform skarbowych i wojskowych podczas sejmu piotrkowskiego zwołanego w grudniu 1524 roku. Dzieje Sejmu (www.dziejesejmu.pl) Przed hołdem pruskim. Sejm w Piotrkowie. 1524-1525 r. Uchwalono zwiększony podatek, licząc się z możliwością kolejnych najazdów tureckich i tatarskich. Piotr Kmita miał w przyszłości zostać marszałkiem wielkim koronnym i wojewodą krakowskim, Grzybowski Stanisław, "Dzieje Polski i Litwy (1506-1648)", Wielka Historia Polski t.4, Kraków 2000, str. 76-77 jednym z najbardziej wpływowych dostojników państwa Zygmunta Starego.  

Miejsce wydarzenia: Trembowla Położenie geograficzne na mapie