XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 10 lipca

Zygmunt August wystawił pierwsze listy morskie dla kaprów

Z datą 10 lipca 1560 król Zygmunt August wystawił pierwsze listy morskie dla kaprów. Bodniak Stanisław, "Polska a Bałtyk za ostatniego Jagiellona", Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 3, 1946, str. 16 Przygotowano 7 jednakowych listów (litterae commeatus), które nie były imienne i nie wymieniały nazwy okrętu. Król oznajmiał w nich, że wysyła "ten" okręt by zwalczał statki handlujące z jego nieprzyjacielem, również nie wymienionym z nazwy. Wiadomo było jednak, że chodzi o Iwana IV Groźnego i handel kupców z Lubeki, Hamburga czy też angielskich prowadzony z państwem moskiewskim. Z powodów dyplomatycznych nie można było jednak występować jawnie, ponieważ trwał jeszcze do 1562 roku zawarty wcześniej rozejm z Moskwą. Kapitanowie okrętów zdecydowanych na służbę w roli kaprów mieli oficjalnie zgłaszać się na służbę mistrza zakonu inflanckiego Gotarda Kettlera. Dyskretne wsparcie i opieka Zygmunta Augusta miały ułatwić pozyskanie ochotników. Wśród pierwszych kaprów w służbie inflanckiej był Maciej Scharping z Gdańska, kapitan okrętu "Gryf".