XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 11 lipca

Zakończył obrady sejm 1570 roku, przedostatni za panowania Zygmunta Augusta

11 lipca 1570 roku w Warszawie zakończył obrady sejm zwołany w lutym tegoż roku, był to przedostatni sejm za panowania Zygmunta II Augusta. Dzieje Sejmu (www.dziejesejmu.pl) Przedostatni sejm za panowania króla Zygmunta Augusta. Sejm w Warszawie. 1570. Wikipedia Sejm 1570 Obrady dotyczyły głównie kwestii religijnych, protestanci świeżo po ugodzie sandomierskiej oczekiwali uchwalenia pokoju religijnego. Udało im się jednak uzyskać tylko pismo królewskie, że nikt nie będzie pozywany przed sąd za herezję. Uruszczak Wacław, "Miscellanea sejmowe warszawskie z 1570 roku", Acta Universitatis Wratislaviensi, No 3270, Prawo CCCXI, Wrocław 2010, str. 129 Omawiano też sprawę małżeństwa króla, Zygmunt August pragnął rozwieść się z Katarzyną Habsburg, licząc na doczekanie następcy z ewentualną nową małżonką, nie uzyskał jednak zgody sejmu na rozwód. Uchwalono za to podatki na cele wojskowe: łanowe i czopowe z dóbr królewskich i duchownych.

Miejsce wydarzenia: Warszawa Położenie geograficzne na mapie