XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 13 lipca

Wizyta Zygmunta II Augusta w Gdańsku

13 lipca 1552 roku podczas wizyty królewskiej w Gdańsku Grzybowski Stanisław, "Dzieje Polski i Litwy (1506-1648)", Wielka Historia Polski t.4, Kraków 2000, str. 124, Zygmunt II August zwiedził miejscową stocznię i przyglądał się zwodowaniu nowego statku. Królowi towarzyszył książę pomorski Barnim IX. Tydzień później władca wizytował warownię u ujścia Wisły, zwaną wówczas "latarnią". Bodniak Stanisław, "Polska a Bałtyk za ostatniego Jagiellona", Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 3, 1946, str. 43-44 Mieszczanie gdańscy zadbali o wyjątkową oprawę wizyty, na cześć króla strzelały działa warowni i zakotwiczonych w pobliżu okrętów, przygotowano barkę wyściełaną czerwonym suknem i ozdobioną chorągwiami, odbyły się liczne uczty i turnieje. Z Gdańska Zygmunt August wraz z dworem wyruszył do Królewca, gdzie zaprosił go Albrecht Hohenzollern.