XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 14 lipca

Dom Jagiellonów podpisał traktat z Ludwikiem XII, królem Francji

14 lipca 1500 roku w Budzie podpisano traktat między domem Jagiellonów a królem Francji Ludwikiem XII. Traktat był zwrócony przeciwko Turcji, ale także przeciw Habsburgom. Aby wzmocnić związek, Władysław Jagiellończyk poślubił księżniczkę francuską Anną de Foix-Candale, Jan Olbracht miał poślubić jej siostrę, jednak do tego nie doszło. Jasienica Paweł, "Polska Jagiellonów", 1965, str. 268 Wikipedia Jagiellonowie Podczas podpisywania traktatu Polskę  reprezentował poseł królewski Piotr Kmita, marszałek wielki koronny. Wikipedia Piotr Kmita z Wiśnicza

Miejsce wydarzenia: Buda Położenie geograficzne na mapie


Klęska wojsk litewskich nad Wiedroszą

14 lipca 1500 roku nad Wiedroszą Wikipedia Bitwa nad Wiedroszą (obecnie Selnya) Wikipedia Vedroshskaya bitva , w pobliżu osady Mitkowe Pole Słownik geograficzny Królestwa Polskiego Tom XIII, str. 301 (obecnie prawdopodobnie wieś Pochinok) wojska moskiewskie pokonały oddziały litewskie a dowodzący Litwinami książę Konstanty Ostrogski dostał się do niewoli. Jasienica Paweł, "Polska Jagiellonów", 1965, str. 268 Siły moskiewskie, którym przewodził kniaź Daniil Shchenya miały znaczną przewagę liczebną. Hetman Ostrogski zlekceważył informacje od pojmanego jeńca o połączeniu wojsk wojewody Yurija Koshkina z siłami kniazia Shchenii i zaatakował Rosjan. Konsekwencją klęski był niekorzystny dla Litwy pokój podpisany w 1503 r. w wyniku którego Wielkie Księstwo Litewskie utraciło znaczne terytoria - ok. 1/4 swojego obszaru. Sam książę Ostrogski złożył przysięgę wierności księciu moskiewskiemu, Iwanowi III Srogiemu, dowodził nawet wojskami rosyjskimi przeciw Tatarom, ostatecznie jednak zbiegł na Litwę. W 1514 r. miał odnieść nad armią moskiewską wspaniałe zwycięstwo pod Orszą.

Miejsce wydarzenia: Wiedrosza Położenie geograficzne na mapie