XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 19 lipca

Albrecht Fryderyk Hohenzollern złożył hołd Zygmuntowi Augustowi

19 lipca 1569 roku w Lublinie książę Prus Albrecht Fryderyk Hohenzollern złożył hołd królowi Zygmuntowi II Augustowi. Małłek Janusz, Małłek-Grabowska Małgorzata, "Melancholia księcia pruskiego Albrechta Fryderyka (1553–1618)", Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2020, nr 3(309), str. 294 Albrecht Fryderyk został księciem Prus Książęcych w 1568 roku po śmierci swojego ojca Albrechta, miał wówczas 15 lat. Ze względu na jego młody wiek powołano 11 osobową radę regencyjną sprawującą rządy w imieniu księcia. Rada musiała złożyć przysięgę wobec komisarzy królewskich, co stało się jeszcze w 1568 r. a sam książę jako lennik polskiego króla złożył hołd, który zwany czasem drugim hołdem pruskim, został uwieczniony przez poetę Jana Kochanowskiego w utworze Proporzec albo hołd pruski. Wikipedia Proporzec albo hołd pruski Młody książę Albrecht pełnię władzy przejął w 1571 roku, jednak nie cieszył się nią długo - ze względu na problemy ze zdrowiem psychicznym księcia już w 1578 roku Stefan Batory uczynił margrabiego Jerzego Fryderyka Hohenzollerna Wikipedia Jerzy Fryderyk Hohenzollern (1539-1603) opiekunem Albrechta Fryderyka i faktycznym władcą Prus Książęcych. Było to zgodne z postanowieniami traktatu krakowskiego (1525 r.), Jerzy Fryderyk złożył królowi hołd w Warszawie w roku 1578.

Miejsce wydarzenia: Lublin Położenie geograficzne na mapie